Posts By Lauren Clark

Het is nog steeds een vrije keuze om te bepalen waar je begraven wordt en hoe de uitvaart er uit ziet

Dit moet het mogelijk maken om vrijelijk graven te lokaliseren op plaatsen waar dat op dit moment niet legaal of uitvoerbaar is; op hun eigendommen, of familie-eigendommen, of andere plaatsen met emotionele banden met de overledene en de familie. Het zal het ook mogelijk maken voor familie en vrienden om graven te bezoeken wanneer het hen uitkomt.

  1. Kerken in Zweden hebben zich achter het plan geschaard en beschrijven de kwesties als ethisch vergelijkbaar met die welke bij de goedkeuring van de crematie ongeveer 100 jaar zijn behandeld.
  2. De as die overblijft van de conventionele crematie wordt vaak verspreid door de families volgens de wensen van de overledene. De verspreiding van crematie-as uit menselijke resten is vaak gebonden aan staats- en lokale regelgeving.
  3. Veel Europese landen beschouwen kwik als een zeer giftig zwaar metaal dat in verband wordt gebracht met schade aan de hersenen en het zenuwstelsel, en zijn actief bezig met het opstellen van wetgeving om kwik en andere zware metalen in de atmosfeer te elimineren. Bron: Uitvaartpolis-Online.com, uitvaartverzekeringen, 2020.

In Zweden doen ze ook veel aan opruimen van crematies

De eerder genoemde stad in het zuiden van Zweden, Jonkiping, zal volgend jaar haar crematorium in een “promatorium” veranderen. De beslissing van de stad om dit te doen is ingegeven door nieuwe strenge milieuwetten, die de uitstoot van kwik en andere giftige stoffen als gevolg van het cremeren van amalgaamvullingen in de tandheelkunde beperken of elimineren.

  • Het alternatief was het toevoegen van een duur gaswassingssysteem en een oven in de vijftig jaar oude crematie-inrichting.
  • In Engeland heeft het Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) alle crematie-instanties en bedrijven in het Verenigd Koninkrijk tot eind 2005 geadviseerd om hun opties voor een vijftig procent reductie van de uitstoot van kwik tegen 2012 te overwegen.
  • Naar schatting komt in crematoria tot zestien procent van de totale kwikuitstoot in het Verenigd Koninkrijk vrij. Aangezien crematies verantwoordelijk zijn voor ongeveer 70 procent van de 650.000 begrafenissen per jaar in Groot-Brittannië, is het negatieve milieueffect van de kwikemissies van crematies een reden tot bezorgdheid geworden.

Ambtenaren hebben wat te zeggen over een uitvaart

Ambtenaren in sommige milieugezondheidsafdelingen van de lokale gemeenschap (raden) hebben verklaard: “Steeds meer mensen sterven met hun eigen tanden en de kwikuitstoot bij crematies zal tegen 2020 met vijfenzestig procent toenemen, tenzij er actie wordt ondernomen.”

  • Verschillende raden willen in hun lokale crematoria speciale apparatuur installeren om de kwikuitstoot als gevolg van het cremeren van kwikamalgaamvullingen te absorberen.
  • Eén raad heeft een taakgroep opgericht om de voordelen van Promession op lange termijn te onderzoeken met het oog op de geleidelijke afschaffing van crematies reeds in 2007.
  • Andere landen, waaronder Nieuw-Zeeland, bestuderen zorgvuldig het Promessa-proces als alternatief voor crematie.

Ook de NASA kijkt naar uitvaarten in de wereld

NASA overweegt de door Promessa voorgestelde cryogene methode om de overblijfselen van overleden astronauten aan boord van hun interstellaire ruimteschip terug te brengen. Deense ingenieurs hebben in opdracht van NASA voor het project “Body Back” verschillende methoden bestudeerd om met overleden astronauten in de ruimte om te gaan. In hun rapport aan de NASA stellen ze Promession voor als de beste beschikbare methode om de overblijfselen van Astronauten uit de uitgebreide ruimtevaart terug te brengen.

All the Messengers of Allah (S.W.T.) Are Valid

Much the same as one must have confidence in Allah, His blessed messengers and books for an appropriate and total confidence, it is comparatively necessary to accept that the couriers of Allah (s.w.t.) who conveyed them to us are substantial.

“The principal prophet is Adam (a.s) and the latter is Mohammad Mustapha (s.a.w). Numerous prophets lived in the middle of them. Just God knows the quantity of those delegates. Twenty seven of them whose names are known are recorded beneath:

Adam, Seth, Enoch, Noah, Hud, Salih, Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, Joseph, Job, Lot, Shuaib, Moses, Joshua, Aaron, David, Solomon, Jonah, Elias, Elisha, Ezekiel, Zechariah, John, Jesus, Muhammad Mustapha (s.a.w). The twenty five other than Seth and Joshua are referenced in Qur’an. Other than these, the names Ezra, Luqman and Dhul-Qarnayn are likewise referenced in Qur’an yet albeit some case that these three and furthermore Tubba and Khidr are prophets, some others guarantee that they are walis.”

Dear perusers, as I notice when the event emerges, the universe is a perfect request and nothing it contains is careless, subjective and unintentional. Allah (s.w.t.) has made nothing futile and comparatively he doesn’t utter a word futile.

“Not without reason did We make paradise and earth and all between! ” [Sad, 27]

Everything is as it ought to be known to man

Presently I need to stand out for you to something. Suppose you found a good pace morning. You had your morning meal. You dropped by your vehicle so as to go to work. You checked the degree of gas and the weight of tires. What’s more, you additionally needed to check the motor oil. You opened the hood. You investigated everything. Okay observe there anything pointless or functionless? Each piece there is interconnected with others and composed to satisfy a specific capacity. Each piece has been made with specific qualities for satisfying its capacity in the most ideal manner. Some of them are of steel, some of them elastic, and some plastic…

Dear perusers, when the inadequate individuals place everything all together in a basic component, for example, a car, by what method can Allah, who is the Creator of people, their minds, musings, information, practices and works, ever make anything random and functionless in the request that He has built up? There is an ideal request and association known to man. Everything known to man is interconnected with one another. Everything has been made for a specific reason and they all have been furnished with some specific structure and highlights for satisfying their particular capacities.

Sources of Religious Knowledge

Islam is the entire of the otherworldly qualities that make the human a develop, better than average and upbeat. He turns into an ideal individual right now. Islam is a showing framework which has a place with Allah (swt). Islam is the tawhid (unity) conviction that depends on tolerating and supporting that Allah is the main maker and proprietor of the perfect request, which is clear in the word Lailahe illallah (There is no god, yet Allah). The objective of the framework is sanitizing the human from his egotistical human character that consistently makes issues, and furnishing him with divine ideals, and making him develop and cheerful.

The religion is Islam in seeing Allah (swt). All the Messengers requested Islam since Adam (pbuh). Be that as it may, the individuals deciphered the requests changing and pulverizing them in each period.

Along these lines, Islam researchers made a decent attempt for the last religion requested to human not to be changed with false impressions, and misinterpretations.

4 Sources of strict information

The last book Allah (swt) uncovered to Rasulullah to support, lead and clarify the mix-ups before, giving data about henceforth, and report His instructions to human is called Qur’an. The straight way instructed by Qur’an is designated “Sirat al-Mustaqim”.

The most significant wellspring of the strict information is “Qur’an”. Qur’an is the most precise and trustable celestial asset. Since, Allah himself assumed control over his insurance:

“We have, without question, sent down the Message; and We will definitely monitor it.” (Hijr, 9)

The last Messenger Mohammad Aleyhisselam had demonstrated the correct way to the human by living in agreement to it. His good mirrored the lesson of Qur’an. The words and practices of Rasulullah which made due up to presently are designated “Sunnah”. The composed articulations of Sunnahs are called Hadiths. There are a huge number of Hadiths written in the books today.

The second most significant wellspring of the strict information are these “Hadiths”.

The individuals who trusted Rasulullah and got subject to him tuning in and rousing from him are known as the associates of Rasulullah “Sahaba-al-kiram”. There are around 60 thousand “Sahaba” and Paradise is guaranteed to every one of them in Qur’an. A large number of them relinquished themselves for Allah (swt). They were all legit individuals. Ijma-I ummah (agreement of the ummah) are the announcements and practices that Sahaba-al-kiram checked with no waverings.